غنیمتی است، آنكه می‌خواند، آنكه با آواهایش راهی به دهلیزهای زندگی می‌گشاید، گاه خسته از زبان مانده، گاه زمزمه‌ای بر گاهواره كودكان، گاه عاشقی، شاید، ایستاده در تلائلو آینده. غنیمتی است خواندن.
اخبار

ششم مرداد ۱۳۸۶
در ۲۲ مرداد ۱۳۸۶ آلبوم «آواز‌هایی از باغ ایرانی» در اسلو رونمایی خواهد شد. این آلبوم بر اساس اجرای زنده‌ای است که در اول خردادماه ۱۳۸۶ در باغ سفارت ایتالیا در تهران به نفع کودکان آسیب‌دیده زاهدانی برگزار شد. ادامه